• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utvidet skjenkeareal

Informasjon

Saksbehandlingen starter når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er registrert mottatt. Det vil bli anledning til å laste opp vedleggene mot slutten av skjemaet.

Følgende dokumenter skal følge søknaden:

  1. Dersom søknaden gjelder endring av skjenkeområde/endring av lokalet: Tegninger over skjenkeområdet/lokalet
  2. Dersom søknaden gjelder endret bruk av lokalet: Leiekontrakt el. annet dokument som bekrefter at søker disponerer lokalet til det bruk som det søkes om (adkomstdokument)
  3. Hvis bygget skal endres: Godkjent byggesøknad eller ferdigattest.
  4. Dersom søknaden gjelder uteservering: Tegning/plan for  uteservering, med grunneier sin godkjenning påtegnet
  5. Dersom søkanden gjelder uteservering på offentlig vei/fortau: Godkjenning av uteservering fra vegmyndighet.


Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader